MODERNE MACHINES, DESKUNDIG PERSONEEL

Roelofs Lemelerveld beschikt over een compleet en modern machinepark voor het uitvoeren van loonwerkzaamheden voor veehouderij en akkerbouw bedrijven. Onze vaardige en gedreven medewerkers dragen zorg voor uw bodem en gewas.

Bemesten

 • grasland, bouwlandbemesten en rijenbemesten Vervaet Hydrotrike
 • met RTK-GPS en sectieafsluiting
 • mestcontainer voor tussen opslag
 • transporttank
 • breedstrooien van vaste mest/compost e.d.
 • kalk strooien

Grondbewerking

 • woelen, vaste tand cultiveren
 • diepploegen, ploegen met packomat, ploegen met woeltanden
 • frezen, lely-frezen
 • walkanten frezen
 • Imants spitfrezen
 • rotor-kopeggen
 • mol-drainage
 • laser gestuurd kilveren
 • drainage reinigen

Zaaien / gewasbescherming

 • gras/graan/groenbemester zaaien
 • maiszaaien met RTK-GPS en sectieafsluiting
 • gras onderzaai in mais
 • doorzaaien vredo 3.50 cm
 • onkruid-wied-eggen en doorzaaien
 • gewasbescherming GPS aangestuurd
 • vloeibare meststoffen spuiten

Oogsten

 • grasmaaien met kneuzer en breedte afleg
 • grasharken met middenafleg
 • grashakselen met aangedreven silagewagens
 • pöttinger opraapwagens met luchtdrukwisselsysteem
 • vierkante balen persen
 • balen wikkelen
 • kleine pakjes persen
 • maishakselen met aangedreven silagewagens
 • alle inkuilsystemen zijn voorzien van apparatuur om inkuilmiddel toe te voegen

Bemesting

Om uitspoeling van mest te voorkomen en de benutting ervan te optimaliseren, moet de mest op het land gebracht worden
daar waar hij nodig is. Dit kunnen wij met behulp van onze Verveat Hydrotrike XL met luchtdrukwisselsysteem.

Op het grasland doen we dit met behulp van een bemester die voorzien is van RTK-GPS gestuurde sectieafsluiting.
Maak gebruik van onze ervaring op dit gebied!

Lasergestuurd kilveren

Grond klaar leggen met het juist afschot, tonrondte of op het juiste profiel. Het kan met de lasergestuurde kilver van Roelofs Lemelerveld.